Xxx veb

První dvě poválečné dodávky lůžkových vozů pro ČSD proběhly v roce 1956. 2015, posledním výkonem v roce 2015 byl EN 444 na příjezdu do Prahy 13. Vagónka (v tehdy východo-) německém Zhořelci dodala Pražské dráze pro přímé spojení mezi Československem a Sovětských svazem 10 lůžkových vozů řady WLA robustní konstrukce s prolisy na vozové skříni. K úplnému vyřazení vozů této řady z pravidelného provozu došlo patrně na přelomu 70. 1967 přeznačeny 51 54 61-10 14 vozů WLAB 200 až 214, v r. Podle údajů v Železničáři 12/1990 byly v té době vyčleněny do remízy vladních vozů 4 vozy (čísla vozů nebyla uvedena), jinak byly všechny vozy provozní a přiděleny do dom. V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. Podle údajů v Železničáři 12/1990 byly v té době vyčleněny do remízy vládních vozů 2 vozy (čísla vozů nebyla uvedena). 2013 došlo ke změně intervalu číselného označení 70-80 na 70-40. 1967 přeznačeny 51 54 66-10 10 vozů WLB 300 až 309, v r. - obytný vůz s označením 80 54 38-00 013-7; 2002: ze štítku s původem vozu odečteno pravděpodobně číslo 092; 28. 2012: na podélníku doloženy výrobní štítky z vozu 084; 6. 2014: na podélníku doloženy výrobní štítky z vozu 099; jak výrobní štíty z vozu 084, tak i z vozu 099 byly pravděpodobně na vůz dosazeny z administrativních důvodů; vůz je veden v KOV pod kódem A2012. Povolená provozní rychlost byla zvýšena ze 140 km/h na 160 km/h patrně brzy po dodání k ČSD (Železniční technika 2/1986). Nasazování těchto vozů do pravidelného provozu postupně sláblo, v prosinci 2014 došlo k ukončení turnusování vozů, které tak již jen "zaskakují". , 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. třídy) 1 lůžko pro průvodce vozu 1 sklopné sedadlo, topení teplovodní (kotel na tuhá paliva s možností ohřevu vody párou z hlavního parního potrubí) doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 160 km/h, podvozek Görlitz V na normální rozchod podvozek Chanin CN II na široký rozchod, na širokém rozchodu samočinné spřáhlo SA-3 Akt.: 2017-11-12 Po 9 letech od dodávky zhořeleckých vozů pro dopravu mezi ČSSR a SSSR bylo od téhož výrobce k ČSD dodáno 16 vozů nového konstrukčního typu UIC Y. Vozy měly opět dvoje podvozky, jedny normálněrozchodné a druhé širokorozchodné, jejich výměna probíhala v přechodové stanici. A konečně byl pod salonní vozy převeden velmi pravděpodobně z této série později ještě jeden lůžkový vůz neznámého čísla (viz salonní vůz 51 56 89-80 043-7). 43/1997-12/1-RF předepisující další využití lůžkových vozů z roku 1974 jako vozy obytné k NPP. Maďarská společnost MÁV Nosztalgia má ve svém vozidlovém parku vůz, který pochází s největší pravděpodobností z lůžkového vozu 51 54 64-80 041-3.

Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle byla 3 lůžka). Konstrukce vozu vycházela z osobních vozů vyráběných v té době v Maďarsku. Vozy této série vystřídaly na spojení ČSSR - SSSR své předchůdce z roku 1974. Při dělení ČSD na ČD a ŽSR zůstaly všechny vozy této série v dom. Praha, ale protože slovenská železniční společnost ŽSR nebyla schopna zajišťovat přímé spojení do Ukrajiny a Ruska, bylo v roce 1993 dodatečně od ČD k ŽSR převedeno 12 vozů pořadových čísel 135, 175 až 185 (vozy 135 a 175 ke dni 29. 1993; je otázkou kdy pod ŽSR přešly vozy 176 až 185, možná že byly ještě v roce 1992 před samotným dělením převedeny pod dom. Do DHV Lužná u Rakovníka přešly dva vozy, a sice vůz 174 k 1. Uspořádání oddílů je tedy patrně variabilní, poměr oddílů 1. třídy se dá upravit počtem skutečně využitých lůžek (neobsazená lůžka nebyla sklopena). [Použit článek Zdeňka Maruny, Železničář 7/1978, str. V přečíslovacím seznamu z roku 1968 je vedeno všech 10 vozů. ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx) V letech 1958–1959 dodala zhořelecká vagónka další série lůžkových vozů: 29 vozů WLA 120 až 148, v r. Zajišťovaly spojení do SSSR z Prahy, Milovic a Bratislavy. Docházelo i k situacím, kdy byl tento vůz prohlášen za řadu WLB (pouze v rezervačních systémech, označení vozu se nijak neměnilo), tzn. Doložený je tento případ z období GVD 2008/2009, jednalo se o oběh EWP 3179 Praha - Poprad-Tatry - Praha na vlacích 425 // 424 u lůžkového vozu řazeného vedle vozu pro přepravu automobillů. Vozům se říkalo též "nafťák" podle naftového kotle. Podle vzpomínek pamětníka (za zprostředkování děkuji Martinu Zedníkovi) byly po dodávce lůžkových vozů v roce 1965 z vagónky Görlitz tyto vozy z provozu do SSSR vyřazeny a dojezdily na vnitrostátních výkonech; přesný rok vyřazení z provozu však znám není. V pomůcce GVD "Plán řadění vlaků osobní přepravy" se uvádí 5 oddílů 1. Oddíl pro průvodce vozu je u tohoto typu rozdělen na služební oddíl s kuchyňským vybavením a odpočínkovou místnost pro průvodce umístěnou na druhém konci vozu. Počet provozních vozů postupně klesal, zejména v letech 2004–2005, kdy došlo ke zrušení 8 vozů. 2012 a zařadily se tak zde k již dříve předanému vozu 139. ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2016–2017) , typ vozu 3.561, 10 oddílů a 1 oddíl pro průvodce vozu, až 30 lůžek (variabilní poměr počtu oddílů 1. třídy) 1 lůžko pro průvodce vozu 1 sklopné sedadlo, zásuvky 230 V, topení teplovodní s kombinovaným vytápěcím agregátem na elektrickou energii, páru a s naftovým kotlem doplněné teplovzdušným vytápěním stropnicemi vozu, povolená provozní rychlost 140 km/h, podvozek Görlitz Va Akt.: 2017-09-24 Poslední východoněmecké lůžkové vozy byly k ČSD dodány v roce 1985. ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (19xx) Akt.: 2015-08-08 Zatímco východoněmecké lůžkové vozy řady WLA z roku 1956 byly určeny pro provoz mezi ČSSR a SSSR, maďarský výrobce dodal 10 vozů řady WLA pro provoz ve vnitrostátních a mezistátních vlacích. Nátěr vozu byl fialověmodrý se dvěma výraznými žlutými pruhy. Vozy si svým kotlem na tuhá paliva vysloužily přezdívku "uhlák". Zlom nastal v roce 2011, kdy došlo k odstavení všech vozů z důvodu jejich nepotřebnosti a započal proces rušení. Ve voze se nachází 10 oddílů s maximální kapacitou 30 lůžek (v jednom oddíle jsou 3 lůžka).

Search for Xxx veb:

Xxx veb-43Xxx veb-69

Po dobu pravidelného provozu byly vozy soustředěny pravděpodobně do jediné dom. Svými pořadovými čísly 001 až 045 předběhly starší lůžkové vozy z roku 1965. V dvojoddíle navíc bylo možné sestavit ze dvou dílů konferenční stůl. A konečně dle informace na odkazu L došlo k dalšímu přeznačení a vůz nyní nese označení H-MNOS Bc R 56 55 85-40 041-1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Xxx veb”