Dating dk gratis Odder

Beder Landevej i Beder har været spærret for gennemkørsel siden uge 40, hvor Aarhus Vand gik i gang med et stort vejarbejde.En koncentreret indsats på vejarbejdet har gjort, at vejen åbnes for trafik allerede den 1. Beder Landevej har været spærret, fordi Aarhus Vand i samarbejde med entreprenørvirksomheden Arkil har lagt en ny regnvandsledning i jorden på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej.De har været positive og har taget godt imod den undervisning og træning, vi har leveret.Og de har fået redskaber til – og viden om – hvordan de fremadrettet skal drifte og vedligeholde anlæggene.” Træningsopgaven i Zambia er fuldt finansieret.

En af de danske vandeksperter, der har stået for træning og undervisning af de lokale medarbejdere, er Flemming B.

Det sker som afslutning på et vandprojekt, hvor de to vandselskaber sammen med Hofor har uddannet lokale medarbejdere i drift og vedligeholdelse af vandværker og renseanlæg.

Vandselskabet Kafubu Water and Sewerage Company driver vandforsyningen og spildevandshåndteringen i den nordøstlige del af Zambia.

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en klimatilpasning af området, som skal sikre, at det er klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området bliver fremover håndteret på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt.

Search for dating dk gratis Odder:

dating dk gratis Odder-82dating dk gratis Odder-49dating dk gratis Odder-44dating dk gratis Odder-72

Selskabets vandværker og renseanlæg er nedslidte, og projektet "Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project" handler om at forbedre de lokale vand- og spildevandsforhold og dermed sikre en stabil vandforsyning og højne sundhedstilstanden hos borgerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating dk gratis Odder”

  1. After becoming a campaign volunteer for presidential candidate Barack Obama in 2008, Valeisha went on to work in the Obama administration from 2009-2011 as Deputy Director of Public Affairs for International Trade.